STRUKTUR ORGANISASI
DKP PROVINSI PAPUA

KEPALA DINAS

NAMA : Ir. IMAN DJUNIAWAL, M.Si
Pembina TK I(IV/b)
NIP : 19680613 199903 1 003

SEKRETARIS DINAS

NAMA : KARLOS MATUAN, S.ST.Pi, MM
Pembina TK I (IV/b)
NIP : 1780903 200604 1 004

KEPALA BIDANG PRODUKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN

NAMA : YAN E WAYENI, S.Pi, M.Si
NIP : 19730309 200112 1 005

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT

NAMA : ABSALOM SOLOSSA, S.Pi
Pembina IV/b)
NIP : 19750424 200605 1 001

KEPALA BIDANG PENGAWASAN SDKP

NAMA : MATIUS PETRUS, SROYER, S.ST.Pi
Pembina IV/b NIP : 19700329 199610 1 001

KEPALA BIDANG PENINGKATAN DATA SAING PRODUK PERIKANAN

NAMA : FLORINA KAPISA, A.Pi, MM Pembina (IV/b) NIP : 19700916 199303 2 007